Nejlepší forma podnikání: S.R.O., krok za krokem

Nejlepší forma podnikání: S.R.O., krok za krokem

Máte v hlavě vizi na podnikatelský plán, který byste chtěli uskutečnit, ale nevíte jak dál? Jedna cesta může být založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). S.r.o. je forma společnosti, kde se počáteční kapitál rozdělí mezi zakládající společníky, může se jednat jen o jednoho společníka, nebo podnik založený až 50 partnery. S.r.o. disponuje valnou hromadou, což je její nejvyšší orgán, který rozhoduje o všech záležitostech firmy. Její kompetencí je rozpočet, organizace firmy i zrušení nebo prodej společnosti.

Jakožto společník (zakladatel) firmy máte určité výhody. Zamezíte riziku osobního krachu, když váš podnikatelský plán nevyjde, ručíte jen firemním majetkem, a ne svým soukromým¸ jelikož se z firmy v s.r.o. stane právnická osoba, tak vy jakožto fyzická osoba ztráty na zisku nepocítíte. Výhodou je i možná optimalizace daní, kterou stát nabízí pouze právnickým osobám. Potom možnost prodeje, případně předání vedení některému z jednatelů nebo vašim potomkům. I když nebudete jediným společníkem ve firmě, má společnost povinnost vám vyplácet podíl ze zisku, máte také právo se účastnit na vedení firmy, například v rámci valné hromady a samozřejmě máte právo být informováni ohledně záležitostí ve firmě. Nevýhodou je vkladová povinnost, když nedostojíte závazku a částku, kterou jste slíbili dodat do kapitálu firmy nesplatíte v termínu, můžete být penalizováni úrokem prodlení. Nepříjemná pro někoho může být i obsáhlá administrativa ve srovnání s podnikáním fyzické osoby, s tím vám ale dokážou poradit společnosti, které se postupem založení s.r.o. zabývají. Celkově vám zřízení s.r.o. zabere přibližně 3 až 6 týdnů a na správních poplatcích zaplatíte asi deset až dvacet tisíc. Tolik k výčtu některých výhod a záporů s.r.o. a přesuneme se k postupu založení s.r.o.

Již vytvořené a spokojené s.r.o.

Založení s.r.o. postup:

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější forma kapitálové společnosti pro menší a střední firmy. Po vzniku společnosti se stává podnik osobou právnickou. Společnost zakládá 1 až 50 společníků. Nejprve se společníci domluví na počátečním vkladu, poté se sepíše společenská smlouva, a nakonec se zažádá o zápis do obchodního rejstříku.

Prvním krokem pro založení s.r.o. je vklad kapitálu společníků, přitom minimálním vkladem je jedna koruna a může se jednat o vklad jak peněžitý, tak nepeněžitý (nemovitosti, akcie, auta atd.) Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, musí být splaceno nejméně 30 % z domluveného kapitálu. Zbytek se většinou má splatit do 5 let. Vložený kapitál poté určuje postavení jednotlivých společníků ve firmě. Formou notářského zápisu se sepíše společenská smlouva. Společnost vznikne v moment zápisu společnosti do obchodního rejstříku, což se většinou stane pár dní po podání žádosti. Až po zápisu se firma stává právnickou osobou, ale určité výkony může provádět už před zápisem, například zařídit pronájem pracovních prostor.

Možnost zařízení z domova

V dnešní době je postup založení s.r.o. možný vyřešit online. Stačí vyplnit nezávazný formulář, kam zadáte vaše údaje a následně vás bude kontaktovat firma s nabídkou vytvořenou pro vás. V rámci jejich služeb je i vytvoření veškerých právních podkladů, smluv a založí vám identifikační číslo (IČ), nemusíte se tedy bát, že něco zanedbáte. Také vám zajistí schůzku s notářem pro sepsání společenské smlouvy. Nabídne vám i možné sídlo pro vaši firmu, které můžete, ale nemusíte využít. Companiesandoffices vám pomůže zařídit s.r.o. a obstará za vás všechny potřebné náležitosti již od 1900 korun.