Organizátor

Organizátor

Co si představíte, když se vás zeptám na to, která profese je jednou z těch nejnáročnějších po psychické stránce? Je pravdou, že jsou dva typy prací. Jeden z nich je náročný po psychické stránce a ten druhý po té fyzické. Je těžkou otázkou, který z těchto typů e tím složitějším.
potřesení rukou.jpg

Fyzická únava nastává například u práce, jako je dělník, který celý den pracuje na stavbě. Její řešením je kvalitní a vydatný spánek.

Psychická únava vzniká většinou u profesí, u kterých musí člověk hodně přemýšlet nebo například komunikovat s lidmi- například učitel nebo účetní. Psychická únava je podle mého názoru horší, protože člověk unaven není, ale nemá sílu, chuť, ani náladu na dělání téměř všeho. Nejlepším lékem na psychiku únavu je fyzická únava.

Odpovědí na výše zmiňovanou otázku je povolání organizátor- při této profesy dochází jak k fyzické únavě, která je spojena zejména s tím, že většina zařizovaných věcí se nachází na jiném místě, tak psychická únava spojena zejména s komunikací. Organizátor má také velkou odpovědnost. Je to člověk, který má na starosti přípravy nějaké akce a následně její průběh bez komplikací, případně rychle a efektivně řešit komplikace, které nastanou.
plánovací proces.jpg

Jeho práce je velice náročná. Každý z nás se někdy podílel například na přípravách rodinné oslavy nebo svatby, takže víte, že bylo potřeba zařídit hrozně moc věcí. Teď si představte, že organizujete akci, která je počtem lidí větší a zabírá delší časový interval. Největší nevýhodou je fakt, že díky špatně zorganizované události můžete přijít o svou práci, nebo dobrou pověst- tyto myšlenky ještě podporují psychickou únavu.

Nejhorší je, že je velice těžké se zavděčit všem, protože každému se líbí něco jiného.

Člověk, který se pro tuto práci rozhodne, musí být silný jedinec. Musí být inteligentní a musí umět dobře komunikovat s lidmi.