Šváb v důchodovém věku

Šváb v důchodovém věku


A co se stane se švábem, když ho zašlápnete, abyste se ho zbavili? Při zašlápnutí Vám pod botou odporně křupne. Nikdo je nemá rád a chce se jich zbavit. Bohužel mnoho mladých lidí takto smýšlí o našich seniorech.
velký měsíc


Naši senioři si tak mohou připadat, právě díky chování některých jedinců. Jedinců, pro které je slovo senior synonymem slova šváb. Proč? Považují totiž naše seniory za vzhledově odporné šváby, protože jejich těla už nejsou vzpřímená, kůže není hladká, jsou pomalejší než dříve a často potřebují pomoc. Často těmto mladým, kteří si neuvědomují, že i oni jednou zestárnou, přijdou senioři odpuzující, protože pořád dokola vypráví staré historky, které už jsou jaksi ohrané, stává se i, že jsou nevábně cítit následkem inkontinenčních a jiných problémů. Pro tyto frajírky to jsou šváby roznášející mnoho nemocí a s jejich vyhubením by byly vyhubeny i nemoci.


Takto smýšlející osoby se asi ani nedají nazývat lidmi, protože se jako lidi nechovají. Ano, seniorů stále v populaci přibývá díky stále se zvyšujícímu věku dožití, díky lékařské péči a lepší kvalitě života, než v dřívějších dobách. Je nutné, aby si tito pokřiveně smýšlející osoby uvědomili, že senioři potřebují a hlavně si zaslouží naší kvalitní a láskyplnou péči, protože právě oni pro nás tvořili svět. Stavěli domy, silnice, nemocnice, učili nás chodit i mluvit, léčili nás, vyvinuli mnoho novinek, díky kterým se lidstvo posunulo kupředu. Dali nám vše kolem nás, včetně našich životů. Tak na to nezapomínejte a až Vás bude nějaká babička zdržovat na přechodu svou pomalou chůzí od Vaší cesty Vašim super rychlým autem, dopřejte jí tu trochu času pro přejití, možná právě ona byla lékařkou, která přivedla na svět Vaše rodiče a tím umožnila i Vaše narození. Nezlobte se ani na stařičkého pána v řadě u pokladny před Vámi, možná právě on bojoval ve válce a zajistil Vám a Vašim dětem život v míru.
velký brouk


I šváb v důchodovém věku může být užitečný.